مراسم روز دانشجو در سالن شایانمهر دانشکده پزشکی تبریز بدون حضور مسئولین و سخنران دعوت شده برگزار شد.

در پایان مراسم دانشجویان در اعلام همبستگی با کارگران شعار سردادند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)