رویای تورا
در آن شب مهتابی
به هر سو ، به هر کوچه
نگاهی به تصویر داشتم
تنها شبی بود،تو را
با مهتاب یک جا داشتم
تو و مهتاب ، دو به دو
در آسمان آبی
دیدی مرا در پی داشتین
در یک کوچه باریک
مرا به دیدن نگاهشتین
اولین شبی بود
در یک آسمان دیده
به دو مهتاب داشتم
از کوچه گذر کردم
و دلی در اسارت تو داشتم
از آن لحظه،تصویر تو را
در ذهنم کاشتم
اینگونه عشق به تو را جاودانه ساختم
 
شمی صلواتی
۲۰۰۷/۰۵/۱۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)