در این برنامه آغاز کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» . اولین ویدیوهای دریافتی ایالت توسکانی در ایتالیا در سال ۱۷۸۶ مجازات اعدام را لغو کرد اصرار مقامات بر اعدام در ملاء عام پیام میلاد عظیمی، کودک مجرمی که از طناب دار نجات پیدا کرد ۲۰امین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای،اعدام بدون حکم و دادگاه. گفتگو با حسین باقرزاده پرونده ویژه ۷۰امین سالگردتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)