بخوبی مشخص است که روحانی به مانند مجریان تحریم که در پی تشویق و تحریک مردم ایران به شورش بر علیه نظام اسلامی هستند ، از احتمال وقوع این شورشها به وحشت افتاده و نه از سر قدرت که از سر ضعف خدمات “ج.ا.” را به ” اروپا و آمریکا ” را یاد آوری می کند ، روحانی نمی گوید که نظام اسلامی پایدار خواهد ماند و اختیار خواهد داشت که دیگر با تروریسم مقابله نکند ، اختیار خواهد داشت با تجارت مواد مخدر مبارزه نکند ، بلکه می گوید: دقت کنید ، می گوید ، اگر رخنه ای در این سد یعنی سد ممانعت از گسترش تروریسم و تجارت مواد مخدر ، ایجاد شود آنها نیز مانند آن سالهایی که “عملیات تروریستی داعش تا قلب اروپا و حتی آمریکا ” گسترش یافته بود باز دچار همین مشکلات خواهند شد ، ” رخنه در سد ” دقیقا ” ضعف تا حد گسیختگی قدرت ج.ا.” را در حدی که نتواند به مبارزه با ” افراط گرایی داعش ” بپردازد ، معنی می دهد

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)