بار دگر شانزدهم آذر
آمد و سر به سر
در قلوبِ مردم شعله افکند

جنبش دانشجویی ِ ایران
به خون شهیدان
در رهِ خلقمان
خورده سوگند

که تا آخرین نفس
آخرین نفر
کوشیم و بشکنیم
دیوارِ این قفس در رهِ آزادیِ ایران (تکرار شود)

شریعتِ رضوی،قندچی، بزرگ نیا
بزرگ نیا، قندچی، رضوی
در دل ارتجاع
در ره توده ها پا نهادند

با خون خود این قهرمانان
بر ما دانشجویان در نبردمان
ره گشادند

همه محکم و استوار
یکدل و یکجان
جان به کف بگذاریم
چون سه تن شهیدان
در رهِ آزادیِ ایران….

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)