در پی خبر ابتلای بانو یاسمین پهلوی به بیماری سرطان سینه و تشکر شهبانو فرح پهلوی از مردم به سبب پیگیری حال عروس ایشان، استفاده از عبارت والا حضرت خطاب به بانو یاسمین، اختلافاتی میان هواداران پادشاهی از جمله اعضای فرشگرد  و مخالفان را بوجود آورد.

 

به دنبال این اختلافات و مخالفت های کاربران در توئیتر، یکی از کاربران هوادار پادشاهی، برای حل کردن این اختلافات به صورت دمکراتیک، اقدام به ایجاد یک نطرسنجی نمود که درنتیجه اکثریت افراد مخالف این تعابیر برای شهبانو یاسمین و ملکه سازی می بودند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)