سر اومد زمستون
شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

کوه‌ها لاله‌زارن
لاله‌ها بیدارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن
تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن

توی کوهستون
دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم
داره می‌یاره

توی سینه‌اش جان جان جان
توی سینه‌اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره
جان جان
یه جنگل ستاره داره

سر اومد زمستون
شکفته بهارون

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

لبش خندهٔ نور
دلش شعلهٔ شور

صداش چشمه و
یادش، آهوی جنگل دور

توی کوهستون
دلش بیداره

تفنگ و گل و گندم
داره می‌یاره

توی سینه‌اش جان جان جان
توی سینه‌اش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره
جان جان
یه جنگل ستاره داره.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com