هنوز تعداد زیادی از ما در اعتصابیم. ما از بقیه می خواهیم بپیوندند. اسماعیل شکنجه بشه, شما رفتی با دولت بگو بخند؟…. کدام خواسته ردیف شد که اعتصاب تمام بشه؟…

والله نام اونایی که زد و بند کردن رو می گیم. هنوزم  باز به شرف و صداقت برخی از دوستان که صادقانه گفتن ما رو تهدید کردن.

ای بی.بی.سی ها، رادیو ها، صدا سیمایی ها, خبرنگارا و ای نماینده ها و ای مسئولین…والله اعتصاب تمام نشده.

 

یل دربند

 

سلام ای همقطار ای مرد بی لبخند اسماعیل
سلام ای در حصار میهنم هم بند اسماعیل

سلام ای هم قبیله، بی نفس، بی نانِ بی امید
وکیل سرزمین نفت و گاز و قند اسماعیل

سلام ای حسرتت همپای کرخه، آرزویت دور
و حجم خستگیهای تنت الوند اسماعیل

سلامت را نمی‌ گویند پاسخ، شرجی و گرماست
و مسئولینِ زیرِ سایه انسانند اسماعیل!

چگونه حق خود را از گلوی خصم میگیری؟
رفیق ساده‌ی تنهای بی‌ترفند اسماعیل

کُناری، ریشه در افسانه‌های شهر من داری
و صبرت بیش ازاینها بوده و… هرچند اسماعیل-
که تاوان بریدن را تبر بر دوش خواهد داد
و این را مردمانت خوب می‌دانند!اسماعیل

صدای جاری و جاوید مظلومان شدی در شهر
به شاوور و به کارون و به دز سوگند اسماعیل!

نماد ایستادن، صاف و مستحکم، یقین دارم-
که داری با نژاد نخل‌ها پیوند اسماعیل

زبان سرخ داده دودمان ظلم را بر باد
سرت سبز و سرافراز ای یل دربند اسماعیل

 

*******

این نقاشی حدود یک سال پیش برای کارگران هفت تپه کشیده شد!
به امید پیروزی شما!

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)