پرواز زیباست

 اما من!

 دوست دارم پروانه باشم و

 خود را در گردشی به دور شمع به آتش بسپارم. 

تصویری از پرواز خیلی زیباست.

رویاها را باید پرواز داد

اما من!

 دوست دارم اسب وحشی و سرکشی باشم

آزاد و سر مست تا با توان زنجیر ارسارت را پاره کنم

در طبیعت خود را رها سازم

پرواز در آسمانها چقدر زیباست

 امامن

 دوست دارم رودخانه باشم

 و بی باک از ریزش صدها دره

 عریان و مست جاری شوم

 پرواز رادوست دارم و چه زیباست  اما برای تو

 تامن در انتظار دیدن تو غرق نگاه به آسمان باشم

در نگاه من تو مهتابی!

 و من دوست دارم تورا

 تا در کوچه های تاریک بانگاهم در اسارت تو باشم.

بگذار چو پروانه پر سوخته 

در عشق به آتش فدای تو باشم تا تو را زیبا،

بادیده به نگاهت

  دل را در  وجود تو عریان سازم.

من از خوردن شراب ناب بدمستم بگذار

 تا این دل رسوا را که در دیدن تو شیدا و خوش است عریان سازم .

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)