در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع مختلف کشور بتدریج به بخش خصوصی واگذار شدند، در این واگذاری ها که اغلب به افرادی خاص با مطامع مختلف صورت می‌گرفت، کارگران رنج دیده صنایع از یک طرف با این جابجایی ها علاوه بر تعدیل نیرو، بدلیل سیاستهای ضد کارگری صاحبان جدید، روز بروز فقیرتر میشدند و از طرفی مالکان تازه بجای پرداختن به معیشت این قشر زحمتکش به کمک نیروهای پلیس و گارد ویژه به سرکوب و منکوب نمودن آنها روی می آوردند.

از این رو کارگران صنایع مختلف کشور در طول سالهای اخیر به این روند دست به اعتراض زدند، از آن جمله کارگران معادن مختلف کشور، هپکو، فولاد و . . .
در آخرین این سلسله اعتراضات، کارگران زحمتکش هفت تپه در پی عدم دریافت ۶ ماه حقوق خود اعتراضات دامنه داری را آغاز کردند که علیرغم زندانی شدن تعدادی از آنها، هنوز هم ادامه دارد.

مجتمع نیشکر هفت تپه عمری ۵۰ ساله دارد تعداد قابل توجه ای از کارگران ساکن خوزستان در این صنعت مشغول به کار هستند و تعدادی از آنها که از گذشته در این صنعت فعالیت می کردند از مهاجران الیگودرزی می باشند.

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در این حرکت حق طلبانه در کنار تمامی کارگران زحمتکش و رنجدیده کشور عزیزمان از جمله کارگران هفت تپه قرار داشته و ضمن حمایت از خواسته های صنفی و حق طلبانه کارگران زحمتکش، خواهان پاسخگویی مدیران شرکت به خواسته های آنان می باشد.

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز

۱۳۹۷/۹/۸
باز نشر

#سندیکا_کارگران_نیشکر_هفت_تپه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)