انتشار قسمتی از فیلم “زندگی محمد” در فضای مجازی(یوتوب)، خبر سازشده است. این فیلم به کارگردانی “سام باسیل” در آمریکا ساخته شد و قبل از انتشار در یوتوب فقط یکبار درسالنی در هالیود به شکل خصوصی نمایش داده شده است و قرار بر این بوده که در سالگرد حادثه یازده سپتامبر در کلیسای تری جونز (کشیشی که قرآن را آتش زد) به نمایش عمومی گذاشته شود ولی نمایش این فیلم در کلیسا لغو شد. با این حال قسمتی از این فیلم توسط تعدادی از قبطیان مهاجر مصری در یوتوب انتشار پیدا کرد.

به دنبال انتشار فیلم،اعتراض های مسلمانان تحت تحریک بنیاد گریان اسلامی در کشورهای مصر، لیبی،یمن و…آغاز شد. در نتیجه این اعترض ها در همان روزهای اول سفیرآمریکا به قتل رسید واین  شورش و بلوا هنوز در حال قربانی گرفتن از مردم است. فتوا آیت الله ها و مفتی ها برای کشتن کارگردان و عوامل این فیلم یکی پس از دیگری صادر شد  وعلاوه بر آن جایزه هائی برای تشویق به اجرای این آدمکشی تعیین گردیده است.

فیلم “زندگی محمد” بدون شک، یک فیلم سطح پائین چه از لحاظ ساخت و چه سناریو است و توسط مسیحان تندرور علیه مسلمانان ساخته شده که در بین خود مسیحیان هم با انتقاد های زیادی روبرو می باشد. این فیلم مذهب را به نقد نمی کشد بلکه در تلاش است که برای مسیحیت وجه کسب کند و با به سخره گرفتن محمد سعی دارد که مسیح را تبلیغ کند.

اما فارق از اهداف ساخت وانتشار این فیلم، باید گفت در جامعه امروز آزادی بیان شرط اول رهائی از تحجرونادانی است.آزادی بیان مرز ندارد و نباید برای آن،  به اسم احترام به اعقاید و احساسات دیگران مرز و بند گذاشت. این مرز بندی ها به هر شخص یا گروهی اجازه می دهد که در مقابل هر سخنی  که مخالف با اهداف و اعقاید خود ببیند، هر گونه خشونتی را انجام دهند. بر مبنای همین استدلال، بنیاد گرایانی به مانند طالبان وجمهوری اسلامی ایران به خود اجازه هر جنایتی را می دهند. جواب هر انسانی که  درباره هر موضوع و یا هر پدیده ای نظر خود را اعلام کند، مرگ نیست. روحانیون ادیان بر بال تعصب های دینی سوار هستند و ادامه حیاتشان در ایجاد تقدس می بینند.

این شیادان در طول تاریخ  با ایجاد تقدس و نسبت دادن مالکیت این تقدس به مردم، برای خود حاشیه امنیت ایجاد کرده اند و هرجا که منافع خود را در خطر دیده اند با تمام قوا در مقابل آن ایستاده اند. مرزبندی برای “آزادی بیان” هموار کردن راه برای به  بند کشیدن”آزادی بیان” است خواه این مرزبندی از طرف بنیاد گرایان مذهبی باشد، خواه از طرف روشن فکران.

حق طبیعی هر انسان درک آزادانه از محیط اطرافش است و به طبع آن حق دارد برداشت خود را اعلام کند در این فرآیند است که آگاهی زائیده می شود. عده ای معتقدهستند  چون محمد برای مسلمانان مقدس است هیچ کس حق ندارد از او چهره ای خارج از تعاریف مسلمانان ارائه دهد تا با احساسات آنان بازی نشود. حال سوال اینجاست، افرادی که از محمد ودینش برداشت دیگری دارند کجا باید تبادل نظر کنند؟ آیا این افراد نباید نظر خود را اعلام کنند و از جامعه جواب بگیرند؟ به طور حتم این افراد هم باید نظر خود را اعلام کنند و جواب آنها هم حکم مرگ نیست . روحانیون با این احکام می خواهند فضائی را ایجاد کنند تا دیگر هیچکس  جرات نکند  اسلام را به زیر تیغ نقد بکشد . منطق دین خشونت است و در زمان حال اسلام سیاسی پرچمدار آن و مجریان آن برای حفظ قدرت از هیچ جنایتی کوتاهی نخواهند کرد.

امروز بر همه ما واجب است که اجازه ندهیم آزادی بیان با استدلا ل های فریبکارانه به زنجیر کشیده شود و با دست خود به بازار دکان داران دین رونق دهیم . فیلم” زندگی  محمد” یک نظر است و باید آزادانه مطرح شود و منتقدان آن هم باید در فضائی بدور از خشونت نظرشان را اعلام کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)