مصاحبه با آقای دکتر غلامحسین ساعدی در روز شانزده فروردین ۱۳۶۳ برابر با ۵ آوریل ۱۹۸۴ در شهر پاریس – فرانسه. مصاحبه کننده، ضیاء صدقی.

http://yurd.net/page.php?id_contents=0000002920

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)