” دونالد ترامپ” و بعضی دولتمردان طرفدار وی که اکنون “پایین آمدن قیمت بنزین ” ، بالا رفتن بعضی شاخص های اقتصادی ” مانند نرخ اشتغال و آهنگ رشد اقتصادی در آمریکا را نشانه موفقیت سیاستهای خود می دانند به موقت بودن موفقیت سیاستهای عوامگرانه خود توجه نمی کنند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)