…ودر روزها یی  که  انقلاب زن- زندگی – آزادی ، تاریخ تازه ای را میسازد،  در روز هایی که خشونت علیه زنان همواره بخشی از سیاست های حاکمان‌ مرتجع اسلامی طی ۴۳ سال حکمفرمایی شان بوده و این سیاست طالبانی در ایران و افغانستان بطور سیستماتیک و به اشکال گوناگون اجرا شده ،در روزهایی که از شرق تا غرب، جنوب تا شمال  ایران ، مردمان کشورمان از زن ومرد ، پیر و جوان وکودک در خیابانند و رژه اعتصاب و تظاهرات و اعتراض شان ،انقلاب وسرنگونی رژیم  و همبستگی را فریاد میزنند و زنان در صف مقدم مبارزه علیه حاکمان زن ستیز ‌و آدمخوار، همگام با مردان  میرزمند . در روزهایی که زندگی در خیابانها فریاد میشود و شعار کردستان ، بلوچستان چشم و چراغ ایران را فریاد میزنند نیر‌و های سرکوبگر در مهاباد و پیرانشهر و جوانرود و بلوچستان با اسلحه های سنگین مردم را در خیابانها و در مراسم خاکسپاری قربانیان به رگبار گلوله می بندندو در زندانها وحشیانه شکنجه میکنند . بمباران مقر سازمان های  کرد ایرانی درعراق  و سیاست ارتجاعی حاکمیت مبنی بر تجزیه طلبی اعلام کردن  مردم رزمنده کردستان و بلوچستان و خوزستان بهانه ایست به منظور تفرقه افکنی در صفوف فشرده و  همبستگی و اتحاد مردم  سراسر کشورمان و مشخص است که دشمن مردم ما ، حاکمان مرتجع اسلامی هستند. سومین ماه اعتصابات وتظاهرات مستمر وپیوسته در سراسر کشور جاریست، حکومت اسلامی جز مرگ و گلوله های جنگی و گاز اشک آور و مزدوران وچاقوکشان ولومپن ها، پاسخ دیگری به خواست مردمان ایران ندارد.

سومین ماه جنبش انقلابی مردم ایران، با یادآوری ۱۵۰۰ جانباخته آبان ماه ۹۸ ، با اعتصابات سراسری وتظاهرات درخشان و شجاعانه مردم در بیش از یکصد شهر بزرگ و کوچک ادامه پیدا کرده. همبستگی های بزرگ مردمی ، شعارهای مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمیخواهیم، مرگ بر ستمگر، زنده باد آزادی ، زن زندگی آزادی  و ابداع سرودهای انقلابی تازه ، که مانیفست جنبش انقلابی مردم ایران را بازتاب میدهند، در خونین ترین سرکوب های خیابانی متولد شده اند. جانباختکان این جنبش انقلابی ، از کودکان هفت ساله وکیان های کودک تا نیکاهای نوجوان ، تا مهساهای جوان ، از کرد وبلوچ وترک وآذری و عرب وفارس ولر وبختیاری و گیلکی ، از زن ومرد ، از تظاهرکننده وفعال سیاسی واجتماعی تا تماشاگر وعابر خیابانی را هدف می گیرند وکشته وزخمی میکنند. اجساد جانباختگان را می ربایند، در مناطق روستایی وحاشیه ها دفن میکنند، تلاش میکنند مانع از هرگونه مراسم یادبود قربانیان شوند…اما این جنبش انقلابی با شهامت و شجاعانه تداوم دارد .

لیست قربانیان توسط این رژیم جنایت و تباهی، از سینما رکس آبادان وسوزاندن صدها تماشاگر  تا اعدامیان بیدادگاههای اسلامی خلخالی در مدرسه رفاه ، تا دادگاههای صحرایی وچند دقیقه ای خلخالی در کردستان وخوزستان وترکمن صحرا، تا کشتار خونین دهه ۶۰، تا قتلهای زنجیره ای روشنفکران ونویسندگان، تا سرکوب های خونین تیرماه ۷۸، جنبش سال ۸۸، ۹۶ و آبان ماه ۹۸ ، تا کشتار مسافران هواپیمای اکراینی تا…امروز ادامه دارد. لیستی از  هزاران انسانی که زندکی شان توسط خبرگان آدمخوار نابودشد.

ما که همواره درکنار مردمان کشورمان، برای آزادی و برابری، برای سرنگونی حگومت اسلامی ایستاده ایم، در این روزهای همبستگی ودفاع از جنبش انقلابی مردم ایران، همراهی وهمبستگی عمیق و صمیمانه ی مان را با انقلاب مردم ایران، با فراخوانهای اعتصاب سراسری ،   اعلام میکنیم که پیروزی این جنبش بزرگ مردمی، بدون همبستگی های بزرگ نیروهایترقیخواه وانسان دوست، بدون در هم شکستن هرگونه ابزار ستمگری وتبعیض ونابرابری ممکن نیست، برای زن -زندگی -آزادی، برای همبستگیهای بزرگ بین المللی با انقلاب مردم ایران، باید از کرد و بلوچ و ترک و آذری ‌ عرب و فارس و بختیاری و گیلکی  متحد و متشکل ،صدای مردم ایران‌ باشیم .

با امید و آرزوی موفقیت.

سرنگون باد رژیم کودک کش جمهوری اسلامی ایران !                                 

زنده باد آزادی ، دمکراسی و برابری !

زندانی سیاسی آزاد باید گردد !

Kundgebung :  

   Samstag 26.November.2022, um 12:30 Uhr /Steintorplatz  Hannover 

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر     ‌‌‌‌              

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)