سر داده شدن شعار ” حاکمیت شورایی بر کارخانجات ” شعاری تند روانه و افراطی است که باعث می شود تا بسیاری از اقشار متوسط و صاحبان کارگاههای کوچک از حمایت از کارگران خود داری کرده و رژیم بتواند اعلام کند که این تظاهرات را کمونیستها راه انداخته و می خواهند اموال مالکان خرد را نیز ملی و دولتی کنند و به جو سازی بر علیه معترضین بپردازد .

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com