سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, در اتحاد با “مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه” و دوشادوش کارگران و زنان و مردان, معلمان, دانش آموزان و سایر کارگران منطقه

تا آزادی فوری تمام کارگران و لغو خصوصی سازی

فردا همگی به تجمع خود در شهر ادامه خواهیم داد.

 

********

اسماعیل رو گرفتن ما همه بخشی هستیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)