پرس‌راک، یک گروه‌ تازه‌کار راک ایرانی‌اند که خوب هم کار می‌کنند. اولین آبوم‌شان، به نظر تمامی شاخص‌های یک کار جدی راک را دارد:  موزیک خوب و تِم اعتراضی دلچسب

برگزیده‌ای از قطعات این آبوم را از اینجا می‌توانید بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)