تصنیف مرغ سحر با شعر محمد تقی بهار وآهنگ مرتضی نی داوود در سال ۱۳۱۳ برای اولین بار باصدای قمر در گراند هتل تهران اجرا شد .این تصنیف دو قسمت دارد که در همان اوائل خواندن قسمت دوم آن ممنوع شد .عجیب این است که بعد از انقلاب هم کسی این قسمت را نخوانده است .ظاهرا رضاخان قلدر چنان زهر چشمی از خوانندگان گرفته که نزدیک به ۸۰ سال هنوز هم خواننده ای جرات خواندن این قسمت را ندارد.
هرچه هست قسمت دوم را شیرزن عرصه هنر زنده یاد قمر خوانده است.

 

عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا بی اثر شد

ناله عاشق ناز معشوق
هر دو دروغ و بی ثمر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد
دیده ترکن

جور مالک ظلم ار باب
زارع از غم گشته بی تاب

ساغر اغنیا پر می ناب
جام ما پر زخون جگر شد

ای دل تنگ ناله سرکن
وز قوی دستان حذر کن

ساقی گلچهره بده آ ب آتشین
پرده دلکش بزن ای یار دلنشین

ناله بر آر از قفس ای بلبل حزین
کز غم تو
سینه من

پر شرر شد
پر شرر شد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)