“برادر غرق خونه
برادر‌ نوجونه
برادر
برادر
برادر کاکل‌اش آتش‌فشونه”

در اعتراض به اعدام‌های فله‌ای فعالان عرب
فردا ساعت ۲۱ تا ۲۳
#نه_به_اعدام_فعالان_عرب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)