نهادهای امنیتی، وزارت کار و مدیریت شرکت واحد با تطمیع دو تن از اعضای سابق سندیکا در پی سندیکاسازی دولتی و جعلی برای خاموش کردن اعتراضات حق طلبانه کارگران هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)