چون انسان انسان است
می خواهد غذا خورد چاره چیست

سیرش نمی کند یاوه گویی
چون یاوه براش غذا نیست

پس چپ دو سه, یالله چپ دو سه, ای رفیق جای خود بایست
به صف اندر جبههء متحد کارگران ای کارگر بایست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)