روانی کسانی هستند که مبارزان از جان گذشته ای چون سید هاشم خواستار را در بیمارستان روانی زندانی می کنند و گمان می کنند که با این اقدامات فریاد مردم خاموش می شود!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)