برای حکومت اسلامی در فوس نزولی اش، هر تلاشی برای یکبارچکی، به بخشی از فرایندفروپاشی تبدیل می شود. نقدا رشته های اقتدار از بالا و پائین در حال گسستن است و با تضعیف اقتدار رژیم حوزه نیز سر به استقلال خواهی برداشته است. نگرانی و خشم یزدی نسبت به این دیدار چرا تا این حدتند و بقول بیانیه ها و موضع کیری ها از موضع قیم مآبانه و دستوربی صورت گرفته است؟ آیا چیزی بیش از آن چه که وانمود و ادعا می شود، یک دیدارساده، بوده است، چه چیزی در پشت پرده جریان دارد؟ آیا یکدندگی خامنه ای و سپاه در برابرسیاست جذب وجلب همکاری جناح دیگر و ادامه سیاست حصر و حبس …. دارد کاردستش می دهد؟

آیا یکی از سران و شیوخ حوزه در غیاب بی کفایتی رژیم و نکرانی از آینده آن و اسلام از خطوط قرمزرژیم تخطی کرده و از طریق دیدار با خاتمی و شرکاء در تلاش برای کشودن باریکه راهی برای این بن بست سیاسی و نحات اسلام و نظام هستند؟ آیا آن ها نمی خواهند خود را در انزوای گسترده رژیم در بین مردم شریک رژیم باشند و گذشته ننگین سکوت و همراهی دیروز و امروزخود را باصطلاح پاک کنند؟ آیا در شرایط از کارافتادن ابزارها و مکانیزم های سیاسی موجود و نقش شخصیت های سیاسی، روحانیت خود راسا واردعرصه سیاسی می شود؟ مثلا آن گونه شاهرودی در عراق برای گشودن بن بست ها می کند؟ پاسخ ها هرچه که باشند تحرکات اخیر حوزه در برابر حاکمیتی که بنام دین حکومت می کند را باید در چارچوب سیستم بررسی کرد و هم چون زمین لرزه ای در ارکان حکومت و تشدید تضادهای درونی آن و مشخصا تضعیف اقتدارولی فقیه در برابرفقهاءحوزه بشمار آورد و با پی آمدهای نامعلومی که چه بسا رژیم و خامنه ای را مجبور کند برای باصطلاح خواباندن غائله واردمیدان شود و یا حتی یزدی به نوعی عذرخواهی کند. اما هیچ کدام از این نوع عقب نشینی های مصلحتی نمی تواند روندهای موجود را متوقف کرده و یا بی اهمیت کند. از همین رو رصدکردنشان و افشاء‌ماهیت ارتجاعی فقها و انگیزه های آن ها، برای جنبش ضداستبدادی و سرنگونی کلیت نظام دارای اهمیت است.

*- شبیری یکی از کسانی بود که خامنه ای درسفربه قم با او دیدارمی کرد. و آزادشدن احمدمنتطری از زندان که توسط دادگاه ویژه روحانیت و رئیسی صورت گرفته بود بدنبال درخواست او از خامنه ای صورت گرفت. .
از سوی دیگر نامه تحکم آمیزمحمدیزدی به شبیری زنجانی یکی از مراجع مهم حوزه با اعتراضات روزافزونی در حوزه و طلاب و حتی استعفاء از نهادجامعه مدرسیین قم روبرو شده است. این ماجرا را باید در ادامه تشدید کشاکش حوزه و حاکمیت برای کنترل حوزه از یکسو و تضعیف اتوریته و اقتداررژیم بدلیل بحران های متعدد از سوی دیگر در شرایط بحرانی حاکم برکشور جستجوکرد . پیشتر تجمع شماری از طلاب و سپاهیان در فیضیه از جمله باسخنرانی یکی از فرماندهان سپاه که در آن بطورکلی نوک حمله متوجه «حوزه سکولار» بود و تهدیدد دولت با شعار «ای آن که مذاکره شعارت،‌ استخرفرح در انتظارت» موجی از واکنش های خشم آلود در حوزه ایجادکرد. رژیم برای حفظ حود در مقابل طوفان های بحران در تلاشی مذبوحانه در صددمتمرکز و یکدست کردن صفوف خود در بخش های بالای قدرت است، اما خروحی همه آن ها گست یک به یک یک نهادهای قدرت است:
افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟!

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/10/blog-post_15.html#more

بیانیه عده ای از اساتیدقم

http://www.entekhab.ir/fa/news/438006/

افزایش شکاف بین حوزه و حاکمیت به چه معناست؟
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/10/blog-post_15.html…

نامه تندیزدی به شبیری زنجانی:
http://www.entekhab.ir/fa/news/437699
نامه استعفاء یکی از مدرسین:
http://www.entekhab.ir/fa/news/437777/
و اعتراضی دو روحانی دیگر:
http://www.entekhab.ir/fa/news/437778

http://www.entekhab.ir/fa/news/437779
نامه اعتراضی و تندعی مطهری به یزدی:
http://www.asriran.com/fa/news/637871

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com