۴ آبان – پارلمان اروپا – روشنگری پیرامون ظلم روا رفته به هاشم خواستار و خانواده وی

 ارائه گزارش ربودن و بازداشت هاشم خواستار توسط اطلاعات سپاه، و اعتصاب غذای آقای خواستار به نمایندگان پارلمان اروپا توسط  “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر.”

 بنرهای هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور در پارلمان اروپا برافراشته شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)