کن منصفاً یا سیدی القاضی
ذنبی انا رجل له ماضی

تلک التی امامک الان
کانت لدی اعز انسانه

واحببتها وهی احبتنی
صدقاً جمیع الهم انستنی

صارحتها وقلت مولاتی
کثیره هی کانت علاقاتی

قالت حبیبى دع الماضی وقبلنی
بین ذراعیک انا الکل
فانا لی الحاضر والأتی

(أسماء المنور) 

کن منصفاً یاسیدی القاضی
تخوننی لغتی وألفاظی

إن الذی أمامک الآن
أشبعنى ظلم وحرمان

انا حاله فعلا لها یرثى
حتى نسیت بأننی أنثى

دللتها

دللتنى
دمرتــنى انت
اهملتنــــى انت

انت انت عذابى
انت انت همومى

ونسیت قسوته
وقولت له دع الماضی وقبلنی
بین ذراعیک انا الکل
فانا لی الحاضر والاتی

مرالزمان..
تغیرت .. تغیرت .. 
تمردت.. تمردت .. 
تجبرت .. تجبرت 
و تکبرت

صبرى الجمیل
تجاوز الصبر

لغه الحوار تحولت جمر
فأن رأتنى جنبها سارحا

فورا تصیر امرأه اخرى

غیرتها مرض یوسوسنى
فعلا احن لذلک المرض
اطلق سیدى القاضى
اطلـــــق
اطلــــــــق
حرر یدیـــــــــــا

الله على سهراته الکبرى
یوما اراه ویختفى شهرا

عذرا یناقض سیدى عذرا
من بیت صاحبه الى اخرى

فالشله الأولى أعادته لضلاله
وضیاعه الماضی

کن منصفاً سیدی القاضی

—  —   —  —  —  —  —
کلمات : کریم العراقی 
الحان : کاظم الساهر- أسماء المنور 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com