أصلی محبه ضحکه ولعبه
خلینا صحبه یا عینی على طول العمر
والقمر نور عینی عینی عینی على موج البحر

کلمات “على موج البحر” – لینا شمامیان

یا ما أحلى الفسحه یا عینی على رأس البر
والقمر نور عینی یا عینی یا عینی على موج البحر

قال لی تعالی یا شاغله بالی
قال لی تعالی یا شاغله بالی
کونی حلالی على طول العمر
والقمر نور عینی عینی عینی على موج البحر

یا ما أحلى الفسحه یا عینی على رأس البر
والقمر نور عینی یا عینی یا عینی على موج البحر

أصلی محبه ضحکه ولعبه
خلینا صحبه یا عینی على طول العمر
والقمر نور عینی عینی عینی على موج البحر

“Waves of the sea” – Lyrics- Lena Chamamyan

Oh how beautiful are the wide open spaces on top of land
As the moon shines on the waves of the sea

He said to me, “come, you whose always on my mind”
“Be the one for me forever and always”
As the moons shines on the waves of the sea 

My origin is love, a laugh and playfulness
May we be in each other’s company forever and always
As the moon shines on the waves of the sea

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com