خشایار بهمن و شبنم کهن چی- شاید شما هم این جمله کلیشه ای را شنیدید که گفته میشود، چرا حاجی فیروز گدایی میکند و بابانوئل کادو میدهد، در واقع حاجی فیروز شخصیت اساطیری است که پیشینه اش بر طبق بسیاری از منابع به اسطوره های بین النهرین باز میگردد. برطبق این منابع حاجی فیروز را فردی میدانستند که از سرای مردگان بیرون می آید تا با رقص و آواز ندای بهار را بدهد و باعث شادی مردم شود، گرفتن انعام یا صله جایی در این اسطوره نداشته و این گلایه که “چرا حاجی فیروز گدایی میکند” ‘گلایه ای بی اساسی نیست. با این تفاسیر تصمیم گرفتیم که در یک پرفورمنس آرت حاجی فیروز واقعی که فقط بی هیچ چشم داشتی به شاد کردن مردم می پرداخت را در تهران سال ۱۳۹۰ زنده کنیم و واکنش های مردم را ببینیم و ببینید! این شما و این “یک روز با فیروز” کاری از خشایار بهمن و شبنم کهن چی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)