همه شب من اختر شمرم
کی گردد صبح

مه من چه دانی
تو غم تنهایی را

ملت ار بداند ثمر آزادی را
برکند ز بن ریشه ی استبدادی را

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)