فراز و فرود انقلاب اکتبر ، آیا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شکست خورد ؟ این سریال نگاهی از درون به جامعه شوروی سوسیالیستی دارد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)