تکذیب امضای زندانیان سیاسی در پای یک نامه که توسط رسانه ها پوشش داده شد.

چند وقتیست که جریانات سیاسی، چندین حزب، رسانه هایشان با استفاده از وابستگان خود، که در توانایی تاثیر گذاری در جامعه و ساختار سیاسی و مدنی ناتوان بوده اند با تلاش و استفاده ابزاری با نام زندانیان سیاسی و خانواده های انها سعی در پررنگ کردن وجود ناچیز خود در عرصه را دارند.

 
به صورتی که خود این کار ابزار سرکوب جمهوری اسلامی را فراهم کرده است و جمهوری اسلامی با این بهانه و اتهام ارتباط با جریانات سیاسی خارجی سعی در سرکوب بیشتر را دارند. نمونه آن را میتوان همین اسناد و عکس ها نام برد که خانواده زندانیان یا وکلای انان نامه منتسب به امضای عزیزانشان را انکار میکنند.

نامه ای که توسط جریان سیاسی تنظیم و در اقدامی غیر اخلاقی وغیر حرفه ای نام زندانیان را به عنوان امضا کننده پای متن میگذارند این در صورتیست که بارها مشاهده شده که زندانی سیاسی در محکوم کردن و رد این قضیه وارد قضیه میشود و همان جریان سعی در بایکوت خبری ان شخص را، در بعد از جریان دارند که به این صورت فضا و رسانه را به زندانیان سیاسی هم عقیده خود بسپارند و یا با نزدیک شدن با خانواده زندانی که از لحاظ احساسی به هر تکه چوب شناوری در راستای حفظ جان عزیزانشان چنگ میاندازند استفاده کرده و سعی در ارتباط خویش با انان را نشان میدهند که این خود نیز جرئى از ابزار سازی برای سرکوب توسط جمهوری اسلامی است.

به عنوان فعالین مستقل اعلام میکنیم که چنین اقدامات غیر انسانی به شدت محکوم و این شارلاتان ها دقیقا کار جمهوری اسلامی را انجام میدهند. لطفا صداقت ،حرفه ای بودن را زیر سوال نبرده و امنیت جانی و اعتبار زندانی سیاسی را در راستای اعتبار شخصی و عقیده خود به کار نگیرید.

استفاده ابزاری از انسان ها به هر شکل ممنوع است.

لیست زیر امضای نامه ای که به عنوان دعوت به یک تجمع ناسیونالیستی است را رد کرده و اعلام میکنند که نام اینان زیر نامه کاملا جعلیست:

اتنا دائمی
سهیل عربی
سعید شیرزاد
قاسم شعله سعدی
آرش کیخسروی
نسرین ستوده
محمود بهشتی لنگرودی
اسماعیل عبدی
محمد حبیبی
روح الله مردانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com