بیمار تا چشمش به این ویلچرها افتاده شروع کرده به دویدن!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)