دکتر فرشید هکی فعال حقوق بشر و کودکان کار, که موسسه “پیشتازان توسعه” را در حمایت از کودکان کار تاسیس کرده بود; اقتصاددان عدالتخواه و عضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) به ضرب چاقو در مقابل منزلش به قتل رسید.

اخبار رسیده حاکی از آن است که قاتل یا قاتلین پس از به قتل رساندن دکتر هکی جنازه وی را آتش زده و سوزانده‌اند!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)