دکتر مازیار احمدی
اخیرا رهبر سند استراتژیکی بنام “الگوی پیشرفت ایران برای پنجاه سال آینده” منتشر کرده است که در آن استراتژی کشور در پنجاه سال آینده مشخص شده است.
با توجه به اینکه از عمر جمهوری اسلامی حدود چهل سال می گذرد و رهبر چهل سال است که در عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی، از جمله هشت سال آن بعنوان رئیس جمهور و سی سال آن بعنوان رهبر بوده است، علاوه بر آن در زمان رهبریت او یک برنامه استرتژیک بنام “سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران” موجود بوده است که در سال ۱۳۷۵ تدوین شده و مرحله به مرحله اجرا می شده، بنابراین لازم بود که رهبر قبل از ارائه یک برنامه استرتژیک جدید برای پنجاه سال آینده، جمعبندی و کارنامه چهل سالی که بر جمهوری اسلامی که گذشت، که بسیار سیاه بوده است، را ارائه می کرد و پس از آن استراتژی پنجاه سال آینده را ارائه می نمود.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد طبق نظر سنجی های مختلفی که وجود دارد و حتی خود نظام بصورت مخفیانه انجام داده، بیش از ۹۰ درصد مردم ایران از حکومت ناراضی هستند و مردم این دولتمردان را نمی خواهند. آیا مردم حق ندارند در مورد آینده خود نظر بدهند؟ سوال از سید علی خامنه ای اینست که اگر مردم این “الگو” را نخواهند، آیا می خواهید به زور به آنها تحمیل کنید؟ آیا بهتر نیست که قبل از اجرا در مورد آن همه پرسی بعمل آید؟
در رابطه با نوشته سید علی خامنه ای در مورد اینکه “در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود” باید گفت که در این چهل سال جمهوری اسلامی اگر مقایسه کنیم می بینیم که تا کنون واقعیات عکس این بوده است. مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی ایران، ترکیه، کره و چین از سال ۱۳۵۷ تا کنون نشان می دهد که در سال ۱۳۵۷ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از چهار کشور ترکیه، چین و کره بالاتر بوده است و به میزان ۵۶۳۴ دلار بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در۴۰ سال جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. این در حالی است که در این مدت سرانه تولید ناخالص داخلی چین حدودا ۲۰ برابر ( از ۳۲۶ دلار در سال ۵۷ به ۶۸۹۴ دلار شده است). سرانه تولید ناخالص داخلی کره حدود ۸ برابر شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدودا ۲.۷ برابر شده است. لذا آمارهای اقتصادی نشان می دهد در این چهل سال ایران درجا زده و کشور های منطقه رشد کرده اند. لذا قابل تصور نیست که با ادامه سیاست های کنونی ایران بتواند در پنجاه سال آینده در آسیا مقام چهارم و در دنیا مقام دهم اقتصادی را داشته باشد.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد اینکه فساد در کشور سیستماتیک شده است و بوی گند و فساد جمهوری اسلامی را برداشته است. امکان ندارد که با سیستم فاسد کنونی که هر روز خبر فساد و اختلاس میلیاردی از آن بگوش می رسد و همه مسئولان کشور دزد و اختلاسگرند، بتوان به آن افقی که برای پنجاه سال آینده ترسیم شده، رسید. متاسفانه سید علی خامنه ای در برنامه استراتژیک خود تنها دو جا و آنهم سرسری به فساد اشاره کرده و ظاهرا برنامه ای برای مبارزه با فساد برای پنجاه سال آینده ندارد.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد اینکه مسئله فقر در کشور گسترده شده است. هم اکنون اکثر کارگران، معلمان و بسیاری از اقشار مردم زیر خط فقرند(خط فقر بنا بر برآوردی شش و نیم میلیون تومان). هم اکنون حقوق یک کارگر حدود یک پنجم خط فقر( حداقل حقوق حدود یک و یک دهم میلیون تومان)، حقوق یک معلم حدود یک سوم خط فقر (میانگین حقوق دو و شش دهم میلیون تومان) است. سوال اینست که با یک جماعت فقر زده و گرسنه، جامعه می تواند به آن خواسته ای که سید علی خامنهای برای پنجاه سال آینده ترسیم کرده برسد. متاسفانه سید علی خامنه ای در برنامه استراتژیک خود تنها دو جا و آنهم سرسری به مسئله فقر اشاره کرده و ظاهرا برنامه ای برای مبارزه با فقر برای پنجاه سال آینده ندارد.
در مورد بند ۴۹ آزادی ها، باید گفت که حدود چهل سال است که تمام احزاب سیاسی ممنوع هستند. آیا در پنجاه سال آینده احزاب سیاسی آزاد خواهند شد؟ در مورد آزادی های فردی همین بند پرسش اینست که آیا در ۵۰ سال آینده حجاب همچنان اجباری نخواهد بود؟
در مورد بند ۵۴ تقرب مذاهب اسلامی، باید بگویم که در کشور سنی ها را در نیروی انتظامی استخدام نمی کنند. در تهران حتی یک مسجد سنی وجود ندارد. چه صحبتی از تقرب مذاهب اسلامی می شود. در مورد سایر اقلیت های مذهبی در این الگوی پیشرفت چیزی گفته نشده که آنها شرایطی به مراتب سخت تر دارند.
در مورد بند ۵۱ و مسئله “پاسخگویی”، باید گفت که سید علی خامنه ای خود “واعظ غیر متعظ” است، خود “پاسخگو” نیست و به مدیران توصیه می کند که “پاسخگو” باشند.
در مورد بند ۵۲ و گفته سید علی خامنه ای که در پنجاه سال آینده “کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت” خواهند بود، بسیار غیر واقعی می باشد، زیرا که در حال حاضر دولت ۸.۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۱۰ درصد جمعیت حقوق بگیر دارد. حدود ۲ درصد آن در آموزش و پرورش و ارتش هستند که شاید آنها را نتوان کم کرد. لذا رساندن حقوق بگیران دولت در پنجاه سال آینده از ۱۰ درصد به ۱درصد امکان پذیر نمی باشد.
در مورد بند ۴۱ یعنی “اعتلای منزلت و حقوق زنان”، چیزی که تجربه ۴۰ سال جمهوری اسلامی نشان داده است، زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان برخوردار نیستد و سهم مشارکت زنان نسبت به مردان در اجتماع تا کنون تنها حدود ۱۰ درصد بوده است. بنظر نمی رسد در چهاچوب برنامه استراتژیک او برای پنجاه سال آینده این سهم بالاتر رود. از نظر سید علی خامنهای وظیفه زنان:
زنان را همین بس بود یک هنر
نشینند و زایند شیران نر.
اشتباه دیگر خامنه ای در “الگوی پیشرفت” بکار بردن اصطلاح “علوم انسانی اسلامی” در متن الگوی پیشرفت می باشد. هر چند اضافه کردن پسوند اسلامی و یا غربی و شرقی، مسیحی یا یهودی به علوم تجربی بنا به اظهار خود مسلمانان اشتباه است، مثلا “فیزیک اسلامی” و “شیمی اسلامی” نداریم، اضافه کردن پسوند اسلامی به علوم انسانی نیز خطاست، مثلا “ادبیات فارسی اسلامی” نداریم، یا روانشناسی و جامعه شناسی، جمعیت شناسی، تاریخ، اقتصاد، زبان شناسی، موسیقی شناسی، مردم شاسی، اسلامی و مسیحی و یهودی و “اقتصاد غربی” و “اقتصاد غربی” نداریم، بهر حال این یکی از اشتباهات سید علی خامنه ای است که در جاهای مختلف از جمله این برنامه استراتژیک تکرار کرده و می کند.
در پایان جای تاسف است، که سید علی خامنه ای، با افکار محدود که حتی آنطور که بررسی شده دیپلم دبیرستانی کلاسیک را نیز در کارنامه خود ندارد، عدم تسلط به یک زبان زنده دنیا مانند زبان انگلیسی، عدم سفر به خارج از کشور از زمان رهبر شدن و دید محدود از جهان امرروزی، تحصیل در مدارس و حوزه های علمیه علوم دینی و فضاهای محدود و بسته، تصوری که از آینده کشور و جایگاهی که کشور در پنجاه سال آینده دارد، بسیار محدود است. برنامه ی استراتژیکی که ارائه داده است بسیار کلی و ضعیف است که در بالا تنها به گوشه هایی از آن اشاره شد، این برنامه نسبت به برنامه استراتژیک “سند چشم انداز” که در سال ۱۳۷۵ در زمان رهبریت وی تدوین و اجرا شده است، چند گام به عقب می باشد.
بهر حال مردم ایران بدون جمهوری اسلامی آینده بسیار روشن تر، با افق های وسیعتر و با جایگاه بالاتری را برای پنجاه سال آینده در پیش خواهند داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com