خون جوانان و مرزبانان بیدفاع مرزها به گردن ” خامنه ای ” و رهبران بی لیاقت ” سپاه ” است .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)