هنوز عشق
هنوز عاطفه جاریست در تلاطم ابر
هنوز با نفس پاک چشمه می جوشد
امید در دل این باغ خسته از بیداد

شکوه خاک
تماشای ابر
جوشش نور
شمیم عشق در آواز سبزه چه زیباست
هنوز عاطفه جاریست در تلاطم رود
امید را به تماشای باغ باید برد
و باغ را به
تماشای ابر
فهم نسیم
جنبش باد

پرنده را به تماشای باغ باید برد
ورقص سبزه وگل را نظاره باید کرد
به روی شاخه خشکیده، برگ باید کاشت
وبا صدای قناری ترانه باید ساخت
ترانه باید خواند
وشعر باید گفت
شکوه معجزه در رنگ رنگ برگها پیداست

 

محمود بهشتی لنگرودی
اوین

۲۷ مهر ۹۷

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)