تورج کاظمی دست‌کم از سال ۱۳۹۰، مسئولیت‌های مهمی چون معاونت مبارزه با جرایم سایبری و ریاست سازمان مبارزه با جرایم فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ایران (فتا) را بر عهده داشته است. او در این سمت‌ها در نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت، دستگیری فعالان فضای مجازی و ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به اینترنت، مشارکت جدی داشته و مسئول است. 

سازمان مبارزه با جرایم فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ایران (فتا) از بهمن ۱۳۸۹ و با هدف «صیانت از هویت دینی» و «صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی»، تشکیل شد.
تورج کاظمی به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی، از فروردین ۱۳۹۱ در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)