Related image

 

در مرزهای مشترک ایران با کشورهای  همسایه بویژه در مرز ایران و عراق صدها کولبر کشته و زخمی شده اند. هر هفته و یا هر روز ما شاهد شنیدن خبر تلخ کشته و زخمی شدن کولبران هستیم. اخیرا   حسین ذولفقاری” معاون امنیتی – اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی در حاشیه نشست خبری ستاد اربعین، کولبران را قاچاقچی خطاب کرد و حکم تیر آنان را رسما صادر کرد. او در این باره چنین گفت:

 “کوله‌برهایی که از مرز غیرمجاز عبور می‌کنند نامشان کوله‌بر نیست، قاچاق است و حتی اگر قاچاق هم نکنند تردد آن‌ها غیرقانونی است و وارد حیطه مرزی شدند. در مناطق مرزی هیچ مماشاتی نداریم اگر کسی وارد خط مرزی شود، اول به او اخطار می‌شود و اگر ایست نکند به وی تیراندازی خواهد شد.”

آنچه که عیانست چه حاجت به بیانست! قتل عام مردم، کولبر یا فعال سیاسی، کارگر معترض زنان آزادیخواه شغل جنایتکارانه حکومت اسلامی  در ۴ دهه گذشته است. صحبتهای  معاون امنیتی – اجتماعی دولت دوازدهم (روحانی) تازه نیست. سران ریز و درشت حکومت اسلامی هرکدامشان یک قاتل هستند، به فرمان و با احکام قضایی  اسلامی اینها ده ها هزار نفر کشته شده اند. حکومت اسلامی بزرگترین جنایتکار تاریخ معاصر است.

در چند سال گذشته حکومت اسلامی دست به جنایتی بزرگ در ادامه کشتارهای دهه ۶٠ و ٧٠ زده است. صدها نفر از کارگران مرزی کولبران را کشته یا زخمی و معلول کرده است.

کارگران کولبر لشکر میلیونی کارگران بیکار هستند.

بیکاری میلیونی یکی از چالشهای بزرگ دولت روحانی است. در دو دوره دولت روحانی بیکاری میلیونی در سطح سراسری مهمترین چالش اصلی بوده است. دولت روحانی با شعار اشتغال زدایی و کار آمد، اما ناتوانتر از دولتهای قبلی بر میزان بیکاری افزوده شد. فقر و پایین بودن درآمدها دامنه عواقب بیکاری را بیشتر و عمیقتر کرد. نداشتن بیمه بیکاری، بالا بودن نرخ خرید سبد معیشت روزانه، ناامنی دارویی و پزشکی و بالا بودن نرخ اجاره مسکن و ده ها مساله و مشکل مالی و اقتصادی فقر و نداری را در عمیق ترین شکل به کارگران و جوانان بیکار و مزدبگیران  تحمیل کرده است. در بطن این شرایط نا امن معیشتی و افتصادی روی آوری به دست فروشی و کولبری در چند سال گذشته بیشتر و بیشتر شده است.

بیکاری هزاران نفر از کارگران و جوانان چالش اصلی در کردستان است. بیکاری در شهرهای کردستان بیداد میکند. اکثریت بالایی از جوانان تحصیلکرده فاقد موقعیت شغلی هستند و به جمعیت کارگران اخراج شده و بیکار افزوده میشوند.

در شهرهای کردستان اعتراض و مبارزه علیه بیکاری دائما وجود داشته است. در ٢۶ فروردین ماه امسال اعتصابات سراسری در شهرهای بانه، جوانرود ، سقز، سردشت، پیرانشهر و مریوان علیه بستن مرزها شروع شد. اعتصاب در ٢۶ فروردین از بانه شروع شد، اما در اثر نارضایتی توده ای مردم علیه فقر و بیکاری بسرعت به سایر شهرهای کردستان کشیده شد و به اعتصاب عمومی همراه با راهپیمایی و اقدام سمبلیک نمایش سفره های خالی در خیابان ها در چندین شهر کردستان تبدیل شد. مردم علیه فقر و بیکاری و ستم و سرکوب به میدان آمدند. کارگران و جوانان بیکار به مبارزه ای خیابانی و علنی علیه بیکاری و نداشتن فرصت های شغلی، دست به اعتراض زدند.

اقدامات بزرگ اعتراضی علیه حکومت توحش

در ٢١ شهریور اعتصاب عمومی مردم کردستان علیه اعدام و وحشیگری جمهوری اسلامی   و ٢٢ و ٢٣ مهر اعتصاب معلمان در ده ها مدرسه و نواحی مختلف را ما تجربه کرده ایم.

فضای اعتراضی در سطح سراسری در اشکال اعتصابات عمومی، راه پیمایی و اعتراضات شهری ادامه دارد. شهرها با التهاب بالایی در گرمای اعتراض به فقر و بیکاری قرار گرفته اند. میلیونها کارگر و مزدبگیر  انتخاب خود را کرده اند، مبارزه تا سرنگونی حکومت اسلامی.

در شهرهای کردستان کارگران و جوانان کولبر بشکل دسته جمعی علیه بیکاری و فقر بمیدان آمده اند.

کارگران و جوانان بیکار دسته جمعی با مارش و برگزاری راه پیمایی و پهن کردن سفره های حالی بمیدان آمده اند. آنها علیه بیکاری و فقر دست به اعتراض میزنند و اعلام کرده ند “سفره خالی ما نان میخواهد”، و خواست  بیمه بیکاری و امنیت معیشتی را فریاد میزنند!

اعتصابات سراسری در شهرهای کردستان، تجمع های رادیکال و اعتراضات معلمان، اعتصابات راننده ها و کامیونداران در شهرهای کردستان ادامه خیزش انقلابی مردم در سراسر کشور و نشانه قدرت و آمادگی مردم برای مبارزه علیه فقر و بیکاری و برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی میداند که اعتصابات عمومی و اعتراضات سراسری قدرتمندتری در سطح کشور در راه است و اعتصاب و اعتراض در شهرهای کردستان میتواند مانند جرقه ای برای خیزش عظیم مردم در سراسر کشور عمل کند.

جواب مردم کردستان علیه  کشتن کولبران تداوم مبارزه و اعتصابات است.  اعتراضات جاری در کردستان جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است اما مردم همانطور که اعلام کرده اند زبان تهدید حکومت را نمیپذیرند. مردم سفره خالی و فقر را نمیپذیرند! بیکاری و ستم و تبعیض را نمیپذیرند! صدها هزار نفر در کردستان بیکارند و خواهان بیمه بیکاری و تامین معیشت هستند. مردم رفاه و زندگی میخواهند و قصد کوتاه آمدن ندارند.

٢٣ مهر ١٣٩٧

١۵ اکتبر ٢٠١٨

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com