“اهالی خیابان یک طرفه” مستندی از مهدی باقری را در هاشور ببینید.

این فیلم خاطرات شش نفر از ساکنان خیابان سی تیر (قوام السلطنه) را مرور می کند و به اهمیت و ارزش تاریخی _زیستی این خیابان می پردازد.

#هاشور_مستند
#مرجع_مستند_ایران
#اهالی_خیابان_یک_طرفه
#مهدی_باقری
#قوام_السلطنه
#خیابان_سی_تیر
#مرکز_گسترش_سینمای_مستند_و_تجربی
#لوون_هفتوان
#ارامنه
#موزه_ایران_باستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)