ما ملتی که چهل سال با علم خویش بی شرطیم
هی ساختیم بمب و هی ساختیم موشک

تا بلکه دشمن ما از ما بترسد, اما
یک شیشک آمد و گفت: “پوشک جواب موشک!”

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)