عباس واحدیان که دربازداشت ست.
دخترش پارمیدا: پدرم را آزاد کنید.
جرم : فعال صنفی معلمان مشهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)