گرچه این‌ها به ظاهر نشان شادی است اما من دلم از دیدن این بچه‌هایی که برای لقمه‌ای نان در میان ماشین‌ها باید بلولند و برقصند به درد می‌آد. سرور سیاوش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)