Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎

در این پست بصورت اجمالی گزارشی تصویری از فعالیت های حزب مردم بلوچستان رامنتشر می کنیم.
حزبی که برآمده از گروها وفعالین بلوچ قبل ۵۷ و جوانانی که تربیت شده در ساختار حزب مردم بلوچستان  بعد انقلاب است.

حزب مردم به معنای واقعی کلمه  داری ساختار تحزب و مدل موفق دموکراسی است جوانانی از بلوچستان برای آینده

سیاسی بلوچستان به پا خواسته اند تا در برهه ای دیگر از تاریخ افکار عمومی و قلب های پاک مردم بلوچستان مورد

دستبرد چاپلوسان و لیدرهای حکومتی  فرصت طلب نشوند. 

مظلومیت بلوچستان روشنتر از خورشید است در سه تحول مهم که پیرامون بلوچستان رخ داده است  مردم بلوچ منافع زیادی نداشته اند .بلوچستان

به علت نبود ساختارهای مدنی و مطالبه گر که استقلال داشته باشند همواره با زدو بند های سیاسی دست به گریبان بوده است. حزب مردم و فعالین مرتبط در کشورهای مختلف دنیا  از جمله : آلمان ، انگلستان، سوئد، امریکا و… با فعالیت منسجم و ثبات سیاسی برای منافع بلوچستان گام برداشته اند.

حزب مردم که به علت فراهم نبودن فعالیت دربلوچستان اجبارا در خارج از وطن است. اعتقاد دارد  هیچ شخص و گروهی بدون مراجعه به خواست مردم نمی تواند ادعا نمایندگی عمومی را داشته باشد.  لیکن در پیگیری منافع بلوچستان با بکارگیری تمام ظرفیت ها استوار و ثابت قدم است .

شاخصه اصلی حزب مردم  دیدگاه دموکرات مسئولین و فعالیت حزب است. به نحوی در هرجایگاهی  مورد مواجه با افکار عمومی قرار گرفته اند تاکید داشته اند .حزب مردم محل فعالیت یکایک فرزندان بلوچ است و همیشه تا زمان فعالیت شایسته سالاری حاکم برساختار اجرایی حزب مردم خواهد بود.و همین شایسته سالاری موجب ترقی جایگاه بین المللی حزب مردم است. ریاست سازمان ملیت های بی سرزمین که دهها کشور در آن حضور دارند نشان از تعامل عالی حزب مردم با جامعه جهانی است.

قطعا حزب مردم با تداوم رود کنونی و فعالیت های سابقش  توانایی رشد و نمو نخبه گان بلوچستان را خواهد داشت. Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎

تربیت مدیران بومی و ملی در سطح ایران و بین المللی از اصلی ترین فعالیت های حزب مردم بلوچستان  است . تا در حاکمیت دموکراتیک  بعدی بخوبی ظرفیت ها و توانایی های جامعه بلوچستان را در ابعاد مختلف معرفی و بکارگیری شوند. این مهم با مشارکت  منطقی و سازنده با احزاب و گروههای دیگر محقق می شود

تجربه ریاست سازمان ملیت های بی سرزمین عالی ترین سطح تربیت مدیران توانمند و کارآمددر برند جهانی است که می تواند نام ایران را هم پرفروغ تر کند.Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎

فعالیت های چشم گیر حقوق بشری حزب مردم  صرفا منافع حزبی را تامین نکرده است .بلکه همپوشانی لازم را برای همه فعالین مرتبط با ایران داشته است

 

 

 

تصاویر ارشیوی
تجمع مقابل کنسولگری  آلمان

 

 Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎Image result for ‫حزب مردم بلوچستان‬‎

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)