گل بود به سبزه آراسته شد. بهار در راه است و تخت جمشید هم سبز. از دیواره‎های کاخ‌ها گرفته تا بستر سنگ‌ها همه جا گیاه روئیده، هر چند که این علف‌ها به‌ظاهر نوید بهار می‌دهند اما خطر در عمق سنگ‌ها نفوذ کرده و تخت‌جمشید به‌ظاهر بهاری به‌دهان هیچکس جز بزی شیرین نمی‌آید.  سال نو در راه و تخت جمشید مملو از سبزه و علف است. حالا دیگر زیر پای سربازان هخامنشی هم سبزه روئیده، گویی آن ها هم می‎دانند که اوضاع میراث فرهنگی از چه قرار است. علفزار این سایت جهانی اما به مذاق هیچکس خوش نیاید به دهان بزی شیرین می‌آید! چه جایی بهتر از تخت جمشید؛ از راه پله ها گرفته تا بستر سنگ ها، علف است و گیاه.  با این حال، رویش گیاهان تمام مشکلات تخت جمشید نیست. همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید دکلی منظر نخستین اثر جهانی ایران را مخدوش کرده و فضای خالی دیوارها لانه‎ای مناسب برای گنجشک‎ها و پرستوها شده است. با این حال فعالان میراث فرهنگی همچنان معتقدند که این آسیب‎ها عمیق نیست و با تمهیدات مناسب می‎توان به رفع تخریب‌ها پرداخت. البته اگر مسئولان میراث‎فرهنگی استان و پایگاه پارسه و پاسارگاد همت خود را در سطح ملی ارتقا دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)