“فرهنگیان با تحصن خود به دانش آموزان می آموزند که در برابر اجحاف سکوت نکنند”

گفت و گو با ستار رحمانی

http://fa.rfi.fr/خاورمیانه/۲۰۱۸۱۰۱۳-فرهنگیان-با-تحصن-خود-به-دانش-آموزان-می-آموزند-که-در-برابر-اجحاف-سکوت-نکنند-گفت-و-گو-با-ستار-رحمانی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)