همراه شو عزیز
همراه شو عزیز

تنها نمان به درد
کین درد مشترک

هرگز جدا جدا
درمان نمی شود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)