به مناسبت ماه مهر و ۵ اکتبر، روز جهانی معلم، یادآور می‌شویم که حق برخورداری از آموزش (حق تحصیل) یک حق جهان‌شمول بشر است. این یعنی هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و ترنس‌جندرها نباید از آموزش محروم بمانند. در همین رابطه حقوق زیر در اصول بین‌المللی تضمین شده است:

 گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و ویژگی‌های جنسی هیچ فردی نباید در دسترسی او به آموزش تاثیر بگذارد.

 آموزش باید در راستای رشد و شکوفایی حداکثری دانش‌آموزان، نیازهای دانش‌آموزان از تمامی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی را برآورده سازد.

موسسات آموزشی باید در هماهنگی و سازگاری با کرامت انسانی و بدون تبعیض یا مجازات دانش‌آموزان بر پایه گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و ویژگی‌های جنسی عمل کنند.

 دانش‌آموزان بر پایه هویت جنسیتی یا گرایش جنسی یا ویژگی‌های جنسی و به بهانه‌هایی چون محافظت از دیگران جدا نشوند و به در سیستم آموزشی به حاشیه رانده نشوند.

روش‌های آموزشی، سرفصل‌ها و منابع آموزشی در خدمت بالا بردن درک و احترام به گوناگونی گرایش‌های جنسی، هویت‌های جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و ویژگی‌های جنسی و حقوق بشر افراد این گروه و خانواده‌هایشان باشد.

 آموزش باید در زمینه گوناگونی جنسی، بیولوژیکی، فیزیکی و روانشناختی به شکلی مثبت ارائه شود.

 قوانین و سیاست‌های حوزه آموزش باید از دانش‌آموزان، کارکنان و معلمان دارای گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی، بیان‌های جنسیتی و ویژگی‌های جنسی گوناگون در برابر طرد و خشونت در محیط مدرسه، از جمله قلدری و آزار و اذیت، حمایت مناسب به عمل آورد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com