“شوراهای مستقل کارگری در برابر شوراهای اسلامی کار”

از متن:

🔴 من‌ مدعی نیستم که شوراهای کارگران هفت‌تپه عینا منطبق بر تئوری‌ و تعریف شوراهاست که درمورد آن به تفصیل صحبت شده؛ بلکه طبق روان‌شناسیِ فضای فکری و فرهنگی و واقعیت‌های موجود در فضای کارگری هفت‌تپه،تفکر شورایی خودش را نشون داد و غالب شد.

🔴 اعتصابی که یکی از درخشان‌ترین اعتصابات تاریخ هفت‌تپه بود و شعاری از آن بیرون آمد که تن‌ خیلی‌ها‌ را لرزاند. شعارِ “شوراهای مستقل کارگری و مردمی.”
از طرف دیگر شعار کارگران هفت‌تپه، انتخابات آزاد و شورای مستقل بود. نهاد‌های دولتی حامی کارفرما از دو کلمه استقلال و آزادی هراس دارند؛ درصورتی که غافل از این نکته هستند که هرچه یک تفکر و اندیشه و نگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بیشتر سرکوب شود؛ رادیکال‌تر می‌شود.

🔴 برای همین اصرار به برگزاری انتخابات شورای اسلامی دارند. شورایی که اساس‌نامه‌ آن از پیش نوشته است و به هیچ‌ عنوان از طرف کارگران تهیه نمی‌شود و کارگران ‌نقشی در تدوین آن ندارند. طبق این اساس‌نامه‌، روح شورا و روح کارگران تماما در اختیار کارفرما و نهادهای امنیتی زیر نظر اداره کار قرار می‌گیرد و بنابراین تبدیل به یک‌ مجمع نمایندگان‌ کاملا آرام و مصلحت جو می‌شود که به هیچ‌عنوان ‌مناسب فضای رادیکال اعتراضی هفت‌تپه نیست.
و نکته‌ی مهم دیگر اینکه تاسیس شورای اسلامی هم کار برخورد با نمایندگان کارگری رو تسهیل می‌کند یعنی تلاش برای اینکه هیچ هجمه‌ایی برای برخورد با نمایندگان کارگری متوجه نهاد امنیتی نشود. تحت این عنوان که مثلا بخشی نماینده کاگران نیست و کارگران هفت‌تپه شورای اسلامی دارند. بعد از برگزاری این انتخابات نهاد امنیتی قطعا سرکوب نمایندگان آزاد رو آغاز می‌کند. به این بهانه که دیگر شما نماینده‌ی کارگران نیستید.

🔴 از طرفی احتمال می‌رود عده‌ایی معدود از کارگران هفت‌تپه با وجود اعتقاد به فعالیت سندیکایی صرفا برای ایجاد تقابل با بنده بعنوان نمایندگان کارگری، از برگزاری انتخابات شورای اسلامی حمایت کنند.
این حق کارگران است که انتخاب کنند چه نوع نماینده‌ایی داشته باشند. ما با هر شکلی از کارشکنی علیه شورای مستقل کارگران هفت‌تپه مخالفت صریح خواهیم کرد. و با صدور بیانیه‌ایی رسمی این انتخابات از طرف شورای مستقل نمایندگان تحریم خواهد شد.

جهت مطالعه کامل مقاله به لینک زیر رفته
https://telegra.ph/انتخابات-آزاد-و-مستقل-۱۰-۰۷

نشریه گام

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com