” خامنه ای ” باید از سیر کردن در ملکوت و اسمانها به زمین برگردد و از سوریه و لبنان به ایران ، مملکت در زیر چشمانشان ذر حال نابودی است .

برای خواند ن مقاله و شنیدن صدا کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com