تقدیم به هنرمند مبارز و اندیشمند انقلاب و دموکراسی، توماج صالحی


 هیچ راه برگشتی برای ایرانیان وجود ندارد. شما می‌دانید اگر اکنون متوقف شوید، پاسخ وحشیانه جمهوری اسلامی بسیار زیاد خواهد بود، به همین دلیل ادامه می‌دهید و ما باید از شما حمایت کنیم
«نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان»

این کاروان به کدام سو روان است؟

دو ماه است که برجسته ترین و از جانگذشته ترین جوانان ایران زمین همه توشه چند دهه زندگی، که گرامی ترین آنها جان شیرین است، را برداشته و به آوردگاه شتافته اند تا داد خود را از رژیم سفاک «جمهوری اسلامی» بستانند۰ آنها  فریاد برآورده اند بر علیه آنچه نمیخواهند وآشکارا گفته اند به کدام سو میشتابند، آنها در فلاتی به وسعت ایران از زاهدان تا تبریزو از سندج تا مشهد فریاد درداده ا ند: « مرگ بر دیکتاور»،«مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «زن، زندگی ، آزادی» در معنای این شعار ها کمتر کسی تردید دارد۰

تردیدی در آن نیست که ایران ما و پیشا پیش آن نسل جوانش  یک نه روشن به رژیم واپسگرایی گفته که اشکارا رویای بازگرداندن ما را به ۱۴۰۰سال قبل را درسر می پرورد، و بوسه بر پرچم مدرنیته و دموکراسی زده است۰

 ایران ما و ارتش انقلاب آن اکنون در آستانه فرودآوردن ضربه نهایی بر پیکر استبداد واپسگرا و تمامیت خواه وتکمیل پروژه مدرنیته ای است که۱۲۰ سال فبل با انقلاب مشروطه  آغازید(پروژه ای بس سترگ تر از انقلاب ۱۹۶۸ اروپا) ۰

همرهان و دشمنان ما

ما در میانه نبردی بس شگرف ، بزرگترین نبرد ۱۲۰ سال اخیر مردم ایران، ایستاده ایم۰ نبرد مرگ و زندگی، نبردی که در یک سوی آن وسیع ترین اقشار و طبقات جامعه از دانشجو و دانش آموز تا اقشار زحمتکش و کارگر در کنار اقشار محافظه کارتر جامعه چون «جامعه پزشکان» و بازاریان ، یعنی بیش از ۸۵ در صد جامعه به صف در مقابل اقلیتی که دست در کاسه یک اقتصاد رانتی ـــ انگلی دارد، یعنی جیره خورانی که حول دستگاه متعفن «بیت خامنه ی» گرد آمده ند(نماینده خامنه ای  در دانشگاه اخیرا اعتراف کرد که ۸۳ درصد جامعه معترض هستند) ۰   

اما آنچه این نوشته بر آن تاکید دارد ، متحدین جهانی ما، در خارج از مرز هاست۰

چه کسانی در جهان کنار ما ایستاده اند؟

«فشار جهانی همراه با مقاومت درون کشور منجر به تغییر سیاست حزب حاکم در افریقای جنوبی شد» ( از اسناد حزب «کنگره ملی افریقا»)

نبردی که سرزمین ما اکنون پای در آن نهاده ، نبردی است که قرن هاست بشریت در عشق و سودای آن قربانی داده:

 «روحانیون که قدرت جهانی پیدا کرده اند، دستورات الهی و رستگاری روحشان را ازیاد برده بودند، و به جمع آوری سپاه، انباشت ثروت، بدعت گذاری و خلق شیوه های جدید برای کسب پول علاقه مند شده بودند»

این سخنان که گویی توصیف دقیق اوضاع کنونی ایران است، شرح اوضاع ایتالیا در ابتدای «رنسانس» است،که تاریخ نگار ایتالیایی «فرانچسکو گویچیاردینی» در نیمه قرن ۱۶ به آن اشاره کرده است و نشانگر نبرد سخت سنت واپسگرایانه با مدرنیسم و دموکراسی در ایتالیا و اروپا در ان دوران بود، که به پیروزی  نسبی دموکراسی و مدرنیته منجر شد۰ و این نبرد جهانی هنوز قرن هاست که در جای جای کره خاکی میان فرشته و شیطان درتب و تاب است۰

در این متن است که بسیاری حوادث کنونی معنا می یابند ۰چند هفته پیش «رجر والترز»  موزسین نام آور انگلیسی هنگامی که در سوگ مهسا قطعه ای را اجرا کرد و ملایان تهران پیامش دادند که بهتر است او خودش را در این کارها قاطی نکند، او در جواب گفت: «مهسا خواهر من بود، سرنوشت او کاملا  به من مربوط است»۰

همین منطق بر جنبشهای مدنی و انقلابی سده ها و دهه های اخیر حاکم بوده و هست وبا نگرش دقیق تر میتوانیم تاثیر شرایط و کمک های بین‌المللی را در سیر و پیروزی این جنبش ها را به روشنی ببینیم:

نقش تعین کننده فرانسه در جنگ استقلال امریکا، کمک مهم بریگاد بین المللی و کشورهای دوست در جنگ جمهوری اسپانیا بر علیه فاشیستهای فرانکو، نقش پر اهمیت تحریم های بین المللی در جنش الغای اپارتاید در افریقای جنوبی و کمک های جهانی در جنبش مقاومت مدنی هنگ کنگ۰

 «توماس من»رمان نویس و ادیب پرآوازه  آلمانی و برنده نوبل ادبیات تقریبا در تمام ۵ ساله جنگ دوم در رادیولندن، دشمن آلمان هیتلری، به نوشتن و خواندن مقالات تهییجی بر علیه «آلمان نازی» و دفاع از جبهه جهانی ضد فاشیسم مشغول بود۰ 

آشکار است جبهه مستبدان و ارتجاع  هم همواره سعی داشته اند در سطح جهانی متحد بر علیه جبهه دموکراسی مبارزه کنند:

فرانسه در دوران ناپلئون، اگر چه بر صدرش امپراطوری نشسته بود، اما بسیاری از ویژگی های مدرنیته را داشت هم از اینرو تمام ارتجاع آنروز اروپا از مترنیج اتریشی تآ اشرافیت واپسگرای فرانسه، آلمان و انگلیس بر علیه آن هم قسم شدند۰

نقش لیاخوف روسی و هنگ قزاقش در انقلاب مشروطه، همچنین «تزار پوتین» و دستگاه امنیتی مخوفش در دهه های اخیر در همدستی با ارتجاع حاکم بر کشورما امری شناخته است (همچنانکه معنای سفرنیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه  به تهران در شرایط کنونی) ۰

هم از این روست که جبهه انقلاب میبایست آغوش بر همبستگی و کمک های بین المللی نیروها و دول دموکرات گشوده، دست رد بر سینه آنچه بدرستی وسط بازی خوانده میشود، زند۰

در همین متن است که اقداماتی همچون اکسیون اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای دموکراتیک، اخراج رژیم از پاره ای نهاد های جهانی و درخواست اعمال تحریم ها قابل فهم است۰

حساسیت لحظه کنونی را دریابیم

با ورود نیروهای اشغالگر روسیه بیش از پیش آشکار شد که اکنون در جهان دو اردوگاه در برابر هم صف آراسته اند:

۱ــ اردوی دموکراسی و مدرنیته: متشکل از کشورهای دمکراتیک (اروپای غربی، امریکای شمالی و ـ ـ)، کشور هایی که در راستای اقتدار ملی و دموکراسی مبارزه میکنند(نظیر اکراین و ـ ـ ـ ) و بالاخره جنبش های مدرن و دموکراتیک همانند جنبش «زن، زندگی، آزادی » ۰

 ۲ ـ اردوی نیروهای تمامیتخواه و دیکتاتور: چین، روسیه پوتین، رژیم اسد ، رژیم ملایان تهران، حزب الله و کتایب حزب الله۰

از این روی آنچه اکنون در چهار گوشه ایران عزیزمان جاری است نه تنها  نبرد انقلاب و ضد انقلاب درکشورمان است، بلکه بخشی از مصاف جهانی در ارتقا دموکراسی و مدرنیته محسوب میشود ۰و در همین متن است که امروز فریاد همبستگی با قیام«زن، زندگی، آزادی » را در بسیاری از احزاب و پارلمان های جهان از برلین و بروکسل تا لندن و واشنگتن را میشنویم، در همین متن است که فریاد حمایت از جنبش در هند، ژاپن و کره جنوبی و بسیار از نقاط دیگرجهان را باید معنا کرد۰

لازم بذکر است در کنار دو اردوی ذکر شده ، نیرو ها و بلوک بندی های دیگری را هم شاهدیم که در هیچکدام از این صف بندی ها نمیگنجند به عنوان مثال عربستان سعودی و یا مقتدی صدر از سویی با جمهوری اسلامی در تضادند ومایل به همکاری با نظام اقتصادی موجود جهانی هستند، و از سو دیگر  خود تا کمر در باتلاق اوهام واپسگرایانه فرو رفته اند۰

بعلاوه در اردوی دموکراسی، ما با درجات متفاوتی از پایبندی به دموکراسی و مدرنیته روبروهستیم۰

از این مقدمه به این نتیجه میرسم که ضمن تاکید بر حرکت مستقل ما که در درجه اول بر نیروی مبارزاتیمان در محلات، دانشگاه و مدارس ، کارخانه ها استوار است، هم آهنگی و همنوایی با دیگر گردان های ارتش جهانی آزادی و موکراسی را فراموش نمیکنیم۰

 در این ربطه نمونه اکرایین میواند بسیار آموزنده باشد، آنگاه که اولین راکت روسی«کیف» را هدف گرفت، همه احاد ملت چونان تنی واحد در کنار زلنسکی ایستاد، و او گفت: «ما احتیاج به هواپیما برای فرار نداریم، به ما اسلحه برای دفاع دهید» و با همین آهنگ و عزم ملت اکرایین توانست  کمر یکی از بزرگترین ارتش های جهان را درهم شکند۰

ما نیز روزی که در صفوف صد ها هزاری و ملیؤنی در خیابان باشیم و کارخانه ها و مراکز حساس را با اعتصاب خود فلج کرده، کمر باند های مافیای اقتصادی را با تحریم های توده ای بشکنیم، میتوانیم همچون هفته های گذشته با جهان« زلنسکی وار» سخن گوییم و همدردی و همراهی جهان را بدست آوریم، چنانکه همراهی خانم آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان را از آن خود کردیم بیاد آوریم اودرهمدلی با جنبش  گفت: کسی که شهروندان خود را تا سر حد مرگ کتک بزند، آن‌ها را زندانی کند، از تجاوز جنسی به عنوان سلاح استفاده کند، چهره واقعی خود را نشان داده است۰.

باورکنیم به  پیروزی انقلابمان، به نهال برومندی که جوانانمان با سوگند به خون همرهان و اشک مادران بارور کرده اند ، و باورکنیم که  نمی خواهیم و نمی توانیم این نهال را به طوفان انتقام دژخیمان بسپاریم۰

در نوشته بعد سعی میشود پاره ای روند ها و اشکال سازماندهی که در «جنبش ضد آپارتاید» در افریقای جنوبی ویا در جنبش دموکراتیک «هنگ کنگ» بکار گرفته شد را روشن کنیم۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)