مجمع سازمان ملل و تشدیدقطب بندی های جهانی
جان بولتن بگذارید پیام امروز من روشن باشد: ما شما را زیر نظر داریم، و سراغ شما خواهیم آمد.”.
سخنان جان بولتن را باید از پس لرزه های آن چه که در این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل در حال وقوع است دانست.
مهم ترین واقعه هم چیزی جز شکل گیری یک جبهه جهانی علیه یک جانبه گرائی آمریکانیست. تضاد بین این دو رویکرد دارد تبدیل به کانون مناقشات جهانی می شود. حتی توافقنامه نیمه مرده برجام هم در این رابطه معنا و بعدتازه ای می یابد. سخنرانی روحانی هم دقیقا بر اساس همین تضادیک جانبه گرائی و چندجانبه گرائی و در راستای دفاع و تقویت یک جبهه جهانی در برابریک جانبه گرائی ترامپ کوک شده بود، گواین که مثل خرابکاری همیشگی همزمان در داخل ایران صداهای دیگری در تقابل با آن از سوی جناح افراطی و سپاه دال برتهدیدعربستان و امارات و غیره به بهانه عملیات اهوازهم رله شد. با این همه سیاست رسمی را روحانی ابرازداشت و تصویب سریع لایحه پولشوئی و ملحقات همه و همه در جهت کوک شدن د رهمین راستا است… صدوربیانیه قاطع ۴+۱ در نشست حاشیه ای مجمع و قبل از سخنرانی ترامپ که بیانگر تدارک از پیش بود، نیزموجب خشم جان بولتن و یاران نزدیک ترامپ شده است. بطوری که فی الواقع تهدیدشدید ایران توسط جان بولتن را باید متوجه اروپا هم دانست و به مصداق ضرب المثل به در می گفت که دیوار بشنود بود. اگر ترامپ در سخنان خود از دکترین «میهن دوستی و عشق به طن » در برابرجهانی شدن و چندجانبه گرائی سخن راند، ماکرون آن را قانون جنگل خواند….
با این همه باید افزود تهدید و آسیب پذیری اصلی رژیم ایران از داخل است و از سوی مردم خشمگین و مقاومت در عرصه های گوناکون واعتراضات و اعتصابات بی وفقه و در حال گسترش. در این میان برآمدچپ نیز گویا دارد مشام طبقه اقتصادی وسیاسی و برخی مدافعان رسانه ای آن ها را می آزارد، چنان که در اقتصادنامه به رژیم گرای سرکوب می دهند: اگر خطری نظام سیاسی و اقتصادی را هدف قرار داده، طبیعتا نوچپ‌ها در آن نقش بسزایی دارند و ممکن است به زودی با متشکل شدن خود و یارگیری بیشتر، علاوه بر افزایش اعتراضات کارگری از جوانان بیکار نیز بهره جویند و آرامش کشور را بر هم زنند! بی تردید چنین گرائی با چنین ذمختی نمی تواند جز از زبان یک امنیتی ماسک دار بیرون بیاید…
منابع:

خطربزرگ بیخ کوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران
جان بولتن: روزهای مصونیت تهران تمام شده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)